Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2012

Vasemir
9482 61f2 500
chuj mnie euro 2012

Generalnie polecam obrazek. Podobno każdy repost zabija jednego kibica FC Barcelony / Realu czy innego chujstwa. Jeszcze tego nie potwierdziłem oficjalnie, ale tak czy inaczej gra jest warta świeczki.
Reposted frommnq mnq

May 03 2012

Vasemir
Unimpressed Atlas
Reposted fromatheism atheism

April 24 2012

Vasemir
3588 90e1 500
Reposted fromatheism atheism

April 14 2012

9778 250a
Reposted fromlmn lmn viaatheism atheism

March 31 2012

Vasemir
5700 4814 500
Reposted fromsexismus sexismus viavideogames videogames

March 23 2012

Vasemir
Reposted fromsaski saski viavideogames videogames

March 04 2012

Vasemir
0125 bbd9 500
Reposted fromatheism atheism

February 22 2012

Vasemir

February 11 2012

Vasemir
2304 a162 500

True story

Reposted fromsawb sawb vianetcrap netcrap

February 03 2012

Vasemir
Play fullscreen
Anglojęzyczni komicy o Polakach (z napisami) - YouTube
Reposted fromclavica clavica viapl pl
Vasemir
I hate video games.
Reposted frompsychob psychob viavideogames videogames
Vasemir

February 01 2012

Vasemir
3245 cbca
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viaatheism atheism

January 30 2012

Vasemir

January 29 2012

Vasemir
7856 0bf2 500
Reposted fromolblueye olblueye viaatheism atheism
Vasemir
5765 0f26 500
Reposted fromTrollthedice Trollthedice viaatheism atheism

January 26 2012

Vasemir
Red's Revenge
Reposted fromszufik szufik vianetcrap netcrap

Staredad, ojciec który paczy

Staredad, czyli gapiący się ojciec, to mem bazujący na komiksie rysownika znanego jako KC Green. Artysta realizuje własne pomysły, tworzy na zlecenie magazynów Nickelodeon, Spongebob Comic Magazine oraz na prośbę internautów (ostatnio nie ma jednak już na to zbyt wiele czasu). Tak było też w przypadku "Dad Wasps Oh No", historii zrealizowanej na podstawie pomysłu interauty znannego jedynie jako Thom.  

Komiks opowiada historię syna, znajdującego w pokoju gniazdo os i biegnącego po pomoc do ojca. Ojciec, symbol odwagi i zdecydowania, podąża za swoim dziedzicem do źródła problemu, wykrzykując po drodze jak bardzo zawiódł się na tchórzliwym dziecku przybiegającym po pomoc do tatusia. Następnie zrywa gniazdo os gołymi rękoma i zjada je na oczach syna. Kiedy przerażony junior wybiega z płaczem z pokoju, słyszy za sobą słowa "Nie mam syna".

Popularność komiksu zaowocowała powstaniem dedykowanego jemu bloga na tumblr.com oraz wielu modyfikacji, związanych m.in z grą Skyrim, narkotykami, Hitlerem, ekipą programu "Pogromcy mitów" czy historią Batmana. Nie wiadomo dokładnie kiedy zaczęła się kariera komiksu z ojcem i synem. Pierwsza popularna wzmianka na temat oryginalnego komiksu pojawiła się na fińskim portalu naurunappula w kwietniu 2009 roku.

Odniesienie do "Gry", zjawiska opisanego przy okazji wpisu
z notką dla Zuckerberga


Podobne memy:


Reposted frompanszpik panszpik viapl pl
Vasemir
kaphi
Reposted fromlooque looque viacietariposta cietariposta
Vasemir
6686 f5b0
scariest horror EVAR!
Reposted fromobcyastronom obcyastronom vianetcrap netcrap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl